fbpx

Regulament 2021

REGULAMENT DE PARTICIPARE ROCKET BIKE FEST 2021

1. Organizatorii Concursului

Asociația Help Autism, cu sediul în București, str. Diligenței nr. 13 Sector 3, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 22, în baza Incheierii nr. 25 din 12.02.2010 dispusă de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr. 1085/301/2010, Cod de înregistrare fiscală 26590428 organizează concursul ”Rocket Bike Fest”, ediția a X-a.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament, în perioada desfășurării evenimentului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

2. Locul și durata desfășurării concursului

Rocket Bike Fest este un concurs de cross country ce se va desfășura în jud. Ilfov, localitatea Cernica, Padurea Cernica, pe poteci si drumuri forestiere, traseul având o lungime de aproximativ 6 km, tură ce se va parcurge de mai multe ori în funcție de categorie. Data evenimentului este 25 septembrie 2021. Evenimentul se va desfăsura pe durata întregii zile cu primul start la 09:00, în pădurea Cernica, pe spațiul ce înconjoară Cabana Cernica – WESTERN RANCH

3. Condiții de participare

Participanții cu vârsta mai mică de 18 ani vor prezenta în ziua ridicării pachetului de concurs Acordul scris al părinților și Declarația Covidcompletată de părinți pentru copiii cu vârsta peste 6 ani,. Neprezentarea acordului din partea părinților va duce la scoaterea din concurs a oricărui minor. Cei cu vârsta de peste 18 ani trebuie să prezinte, în momentul ridicării pachetului, Declarația pe proprie răspundere.
– fiecare participant își asumă întreaga responsabilitate pentru starea lui de sănătate;

– fiecare participant prin înscriere acordă consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopul participării la concursul Rocket Bike Fest din data de 25 septembrie 2021. Drepturile cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în baza inscrierii la concurs sunt:

Dreptul de a fi informat – reprezintă dreptul meu de a solicita asociației să îmi trimită informații cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Dreptul de acces la date – reprezintă dreptul meu de a solicita asociației să îmi confirme dacă datele mele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, precum și modul în care sunt gestionate acestea. Solicitarea mea nu va fi taxată de către asociație, iar răspunsul îmi va fi furnizat în termen de o luna de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă). Orice solicitări nefondate, excesive sau repetitive, vor putea fi taxate de către asociație.

Dreptul de rectificare – reprezintă dreptul meu de a informa asociația cu privire la orice dată cu carcater personal pe care voi dori să o rectific. Asociația va răspunde acestei solicitări în termen de cel mult o lună de la data solicitării și va transmite modificările oricaror terțe părți care trebuie să le schimbe.

Dreptul de ștergere – reprezintă dreptul meu de a solicita ștergerea datelor mele personale într-un număr de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau în situația în care îmi voi retrage acest consimțâmânt). Am fost informat că asociația va da curs solicitării mele, acolo unde este posibil, deși pot exista cerinte legale care să împiedice asociația sa faca acest lucru total / parțial.

Dreptul la restricționarea prelucrării – reprezintă dreptul meu de a informa asociația că poate păstra datele mele cu caracter personal, dar că trebuie sa oprească prelucrarea pe o anumită perioada de timp determinată. Pot solicita acest lucru în situațiile în care, în mod întemeiat, doresc să verific corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor – reprezintă dreptul meu de a solicita asociației portarea datelor mele cu caracter personal pe care aceastea le prelucrează către un alt operator. Deoarece datele mele se află înregistrate atât în format fizic, cât și electronic, în baze de date prelucrate manual, am înțeles ca asociația va face tot ce este posibil pentru a furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că va putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opoziție – reprezintă dreptul meu de a mă opune și de a solicita oprirea procesării datelor mele în situațiile în care interesul meu legitim o impune sau dacă în situația mea personală apar situații care ma pot determina să îmi exercit acest drept (inclusiv profilarea).

Exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus se face printr-o solicitare adresată în scris asociației fie prin e-mail pe adresa dataprotection@helpautism.ro, fie prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa din Intrarea Graurului nr. 9, sector 3, București. Datele de prelucrare ale concurenților sunt păstrate pe durata a 3 ani de la data desfășurării concursului.

Toți participanții trebuie să dea dovadă de fair play pe toată durata concursului.

4. Echipament obligatoriu

• Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toate categoriile de concurenți, atât în timpul competiției, cât și în timpul turelor de recunoaștere;
• Este interzisă decuparea/găurirea numarului de concurs;

*Este interzisă participarea la o categorie cu numarul de concurs al altei categorii- de exemplu cu un numar de concurs de la categoria copii sau family la categoria de concurs hobby, dar fara a se limita la acest exemplu. Concurentul care schimbă numerele de concurs va fi descalificat de la ambele categorii.
• Toate bicicletele folosite la Rocket Bike Fest trebuie propulsate doar prin forța umană;
• Numerele de concurs vor fi montate pe bicicletă, în fața, și nu vor fi înlăturate decât după trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon);
• Concurenții pot repara sau înlocui orice piesă cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletei nu este permisă, concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același cadru și acelasi număr pe ghidon;
• În cazul unei pene, a unor defecțiuni  sau a unei opriri, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur;

5. Recomandări

 • Bidoane cu apă (de preferat să fie fixate la indemână în suportul/suporții de la bicicletă) sau rucsac cu kit de hidratare inclus;
 • Ochelari ciclism;
 • Mănușile de ciclism și pantalonii cu bazon fac parte din echipamentul recomandat;
 • Pompă, cameră de schimb, petice și leviere;
 • Telefon mobil (pentru apel în situații de urgență);
 • Participanții ar trebui să aibă cel puțin două ieșiri de antrenament înainte;
 • Vă recomandăm recunoașterea oficială pentru antrenament.

6. Categorii de concurs și startul pe traseu

–    KIDS – Copiii cu vârsta între 2 și 11 ani care au tricicletă, bicicletă cu sau fără pedale sunt  așteptați să se înscrie la competiția dedicată vitejilor. Ei vor fi încurajați de părinți și spectatori pe tot parcursul micului traseu amenajat pe spațiul Cabanei Cernica-WESTERN RANCH. Copiii pot opta pentru următoarele categorii în formularul de inscriere:

Categoria KIDS – bicicletă fără pedale   Start ora 11.30
Categoria KIDS – bicicletă cu roți ajutătoare 3-6 ani – Start ora 11.30
Categoria KIDS – bicicletă 2 roți 3-5 ani – Start ora 11.30
Categoria KIDS – bicicletă 2 roți 6-8 ani – cronometrare cu cip, 2 ture  – Start ora 12:10
Categoria KIDS – bicicletă 2 roți 9-11 ani – cronometrare cu cip, 3 ture – Start ora 12:35

–       Family (2 ture) – Traseul family va avea o lungime de 6 km și va fi parcurs de două ori. Copiii cu vârsta de până la 14 ani sunt invitați să se înscrie la această categorie însoțiți de cel puțin unul dintre părinți, aceștia trecând împreună linia de finish. 

Înscrierea la categoria Family se va face pe 4 subcategorii:

– 6-10 ani fete

– 6-10 ani băieți

– 11-14 ani fete

– 11-14 ani băieți

În formularul de înscriere se vor trece datele copilului, NU ale părintelui sau însoțitorului. Cipul de cronometrare va fi purtat de copil și el va apărea în clasamente. – Start ora 13:30

–        Junior (40 min+1 tură) – Categorie pentru cicliști cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. Aici se pot înscrie copiii care au experiența unui concurs și sunt antrenați. Ei nu vor fi însoțiți de părinți și vor pedala pe traseul Hobby (6 km). După cele 40 minute alocate probei, toți concurenți mai parcug o tură suplimentară. – Start ora 10:40

Înscrierea la categoria Juniori se va face pe 4 subcategorii:

– 12-14 ani fete

– 12-14 ani băieți

– 15-18 ani fete

– 15-18 ani băieți

–   Hobby  (60 min+1 tură) – Traseul în lungime de 6 km va fi parcurs de cât mai multe ori în intervalul de alocat cursei. Concurenții vor avea de parcurs un traseu cu pasaje rapide, ruperi de ritm, cățărari scurte, drum forestier și single trail pe malul lacului. Categoria este destinată iubitorilor de 2 roți, amatori. Este interzisă participarea la această categorie a cicliștilor legitimați la cluburi profesioniste. – Start ora 9:00

Tura suplimentară concretizează finalizarea timpului de 60/40 minute disponibile pentru traseul Hobby/Junior. La finalul timpului alocat participanții vor fi anunțați de începerea turei suplimentare.

La alegerea categoriei se va ține cont de vârsta împlinită în cursul anului de desfășurare a concursului, chiar dacă vârsta nu a fost împlinită până la data înscrierii. În situația în care, la momentul completării formularului de înscriere categoria nu este selectată conform acestui principiu, se va proceda la încadrarea automată în categoria corespunzătoare.

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui aplicant în categoria cerută, dacă nu îndeplinește criteriile de mai sus.

7. Procesul de înscriere, ridicare pachet și taxe:

1. Perioada: începând cu 30 iulie 2021 sunt deschise înscrierile online. Participanții completează formularul online.

2. Taxa de participare este considerată contribuție sau donație către Asociațiai Help Autism. Valoarea contribuției este:

 • KIDS bicicletă fără pedale 45 lei
 • KIDS bicicletă cu roți ajutătoare 45 lei
 • KIDS bicicletă cu 2 roți 3-5 ani 45 lei
 • KIDS bicicletă cu 2 roți 6-8 ani  (cronometrare cu cip) 65 lei
 • KIDS bicicletă 2 roți 9-11 ani (cronometrare cu cip) 65 lei
 • Junior 150 lei
 • Hobby 150 lei
 • Family 160 lei

8. Modalitățile de plată:

1. Transfer Bancar în contul RO82BACX0000000843775166 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Stefan cel Mare, pe numele Asociația Help Autism, CF 26590428

2. Online, prin card bancar, prin formularul de înscriere
3. La achitarea taxei se va menționa  „Roket BikeFest” + Numele complet.
Pentru întrebări legate de înscriere sau chitanța donație vă rugăm scrieți pe adresa laurentiu.bocai@helpautism.ro sau start@rocketbike.ro
În caz de neprezentare la start, descalificare, abandon, retragere din concurs din orice motiv taxa de participare nu se returnează.

9. Ridicare pachet și numere de concurs:

La ridicarea pachetelor de înscriere aveți nevoie de Declaraţia pe proprie raspundere, completată, Declarația Covid completată,  iar pentru minori  Acordul scris al parintilor și Declarația Covid completată de părinți pentru copiii cu vârsta peste 6 ani, dovada plății contribuției de înscriere, dacă aceasta a fost efectuată online, și cartea de identitate.

Participanții minori, care se încadrează la categoria Hobby Masculin/Feminin, sunt rugați să prezinte la ridicarea pachetului Acordul scris al părinților.

10.Traseul

Traseul este situat în Pădurea Cernica și are o lungime de aprox.6 km pentru categoriile Hobby/Family/Juniori. Concurenții vor avea de parcurs un traseu presarat cu ruperi de ritm, cățărari scurte, drum forestier și mult single trail pe malul lacului.

Traseul se va parcurge de mai multe ori, în funcție de categorie.

11.Startul

Startul competiției este pe 25 septembrie 2021, începând cu ora 09:00, în apropierea cabanei WESTERN RANCH din pădurea Cernica, diferențiat, în funcție de programul competițional stabilit. Orele sunt cuprinse în Regulament, art 6. Categorii de concurs și startul pe traseu.

Concurenții se vor poziționa la linia de start în ordinea venirii, cu 10 minute înainte de Start.

12.Marcajul

Marcajul se va face pe copaci sau pe sol cu vopsea, banda de marcaj și cu vopsea fluorescentă.

13.Resposabilități

Responsabilitatile Organizatorului
• asigură pachetul de start pentru concurenți;
• asigură traseul de concurs marcat corespunzător;
• asigură punct de rehidratare și verificare;
• asigură premii, produse și medalii;
• asigură plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a concurentilor la acestea; sosirea cronometrată cu un sistem de chip-uri;
• asigură siguranța la start și finish, prin pază și suport medical;
• asigură medalie fiecărui finalist;
• asigură efectuarea ședinței tehnice înaintea concursului;
Organizatorul este exonerat de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare. În condiții meteo nefavorabile, Organizatorul poate decide oprirea/amânarea/anularea competiției.

Organizatorul se obligă să respecte măsurile legislative adoptate în momentul desfășurării evenimentului privind COVID-19.

Responsabilitățile Participantului
• toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere;
• concurenții se obligă să poarte cip-ul primit la ridicarea pachetului și a validării înscrierii. În cazul pierderii cip-ului de concurs în timpul cursei concurentul nu va putea fi incadrat în clasament;
• fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările coordonatorilor de traseu. În locurile unde aceștia nu sunt, să manifeste prudenta și să nu scurteze traseul, să respecte următoarele reguli:
a) la depășire fiecare concurent are datoria să anunțe concurentul din față partea pe care îl va depăși;
b) concurentul din față, pe poteca îngustă, are obligatia să nu-l șicaneze și să-i permită depășirea celui din spate, în cazul în care acesta este mai rapid.
• concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materiala (bicicletă, alte echipamente), nu poate cere daune morale sau materiale și renunță prin însăși înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri ulterioare;
• concurenții trebuie să cunoască regulamentul și să participe la ședința tehnică, să considere cu precauție informațiile anunțate de organizatori, în ședința tehnică organizatorul anunță informații oficiale chiar dacă acestea nu sunt redactate în prezentul regulament;
• în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control sau să sune pe numărul de urgențe afișat pe numărul de concurs sau 112;
• concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător;
• în caz de abandon tehnic sau descalificare sportivul e obligat să își transporte bicicletă la finish (excepție fac accidentările) și să predea cip-ul de cronometrare la primul punct de control;
• concurenții sunt obligați să protejeze/evite eventualii spectatori sau cetățeni ajunși întâmplător pe traseu.

Participantul se obligă să respecte măsurile legislative adoptate în momentul desfășurării evenimentului privind COVID-19.

14.Condiții ce atrag descalificarea

• neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui.
• nefolosirea căștii de protecție pe timpul concursului.
• comportamentul lipsit de Fair Play și limbaj trivial față de concurenți, organizatori sau spectatori, (insultarea, îmbrâncirea concurenților, șicanarea, etc.) .
• folosirea ajutoarelor din afara concursului (folosirea autovehiculelor sau a motocicletelor etc).
• schimbarea bicicletei în timpul concursului.
• schimbarea numărului de concurs.
• pierderea sau distrugerea cip-ului de cronometrare.
• abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în punctele de alimentare și în zona de sosire.
• descalificările se pot face și după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizării fondate a altor concurenți.
• distanța mai mare de 5 metri între părinte și copil la categoria Family.

15. Forță Majoră

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea /oprirea/ prelungirea concursului sau modificarea traseului.

Evenimentul se va desfășura sub regulamentul legislativ impus în perioada evenimentului. Vor fi respectate măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind adoptarea unor măsuri de combatere a bolilor în contextul evoluției pandemiei de COVID-19.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de Internet a concursului Rocket Bike Fest.
În cazul retragerii din cursa, valoarea contribuției de participare nu va fi înapoiată.
Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la Concursul “Rocket Bike Fest”  aceasta implicând acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Asociația Help Autism în scopul desfășurării concursului și a comunicării informațiilor utile, atât pentru ediția de anul acesta, cât și pentru edițiile ulterioare, conform paragrafului 3 al prezentului regulament.

ÎNSCRIERE